Máte otázku, ktorú chcete zodpovedať? Potrebujete pomôcť, poradiť?
Najskôr si pozrite, či vaša otázka nie je zodpovedaná nižšie!

Je stanovená hodnota pre minimálny nákup?

Nie, na portáli autosupport nie je stanovená hodnota minimálneho nákupu. Avšak pri nákupe produktov v hodnote menej ako 30,- EUR (jedna objednávka), je k nákupu pripočítaný poplatok za doručenie vo výške 3,9 EUR. V prípade, ak hodnota vášho nákupného košíka bude rovná alebo vyššia ako 30,- EUR, poplatok za doručenie produktov neplatíte.

Ako si uplatním zľavový kupón?

Ak ste obdržali zľavový kupón na nákup produktov na portáli autosupport, stačí, ak v nákupnom košíku v časti KÓD KUPÓNU vpíšete číslo, ktoré sa nachádza na kupóne a kliknete na POUŽIŤ KUPÓN . Zľava vám bude automaticky odpočítaná z ceny nákupu. Kód zľavového kupónu môže byť použitý len na jeden nákup.

Kde a ako môžem získať zľavu na nákup?

Zľavu na nákup produktov na portáli autosupport môžete získať od niektorého z našich partnerov. Zoznam všetkých partnerov a zliav nájdete na tomto portáli v časti PROMO – ZĽAVY A AKCIE.

Okrem toho držitelia VIAC AKO POISTENIA HORNET® ASSIST, automaticky získavajú zľavu 30 % na nákup na portáli autosupport. Stačí, ak v nákupnom košíku v časti ZĽAVOVÝ KÓD vpíšete číslo zmluvy HORNET® ASSIST. Číslo zmluvy môže byť použité len na jeden nákup na portáli autosupport.

Aké sú možnosti platby objednaného tovaru?

Objednaný tovar môžete zaplatiť elektronicky, prípadne si môžete zvoliť spôsob dodania tovaru NA DOBIERKU.

Ako dlho trvá dodanie tovaru?

Doba dodania objednaného tovaru závisí od konkrétneho objednaného produktu. Pri každom produkte je uvedený počet dní, do koľkých vám objednaný tovar dodáme. V zásade platí, stierače a autodoplnky dodáme do 3 pracovných dní, protislnečné clony dodáme do 10-21 pracovných dní.

Ako reklamovať zakúpený tovar?

Postup reklamácie

 1. Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Následne kupujúci postupuje v zmysle reklamačného procesu, pričom pri popise vady uvádza túto skutočnosť a priloží škodový zápis.
 2. Ak kupujúci zistí vadu, pričom nedošlo k poškodeniu pri preprave, kupujúci nesmie ďalej používať tovar a bez zbytočného odkladu (najneskôr do 24 hodín) zašle informačný e-mail na info@autosupport.sk, kde presne popíše vady tovaru.
 3. Následne kupujúci najneskôr do 24 hodín od zaslania informačného e-mailu o reklamácii,  zabalí vadný výrobok a pošle ho spolu s kópiou dokladu o zaplatení a presným popisom vady na adresu zmluvného partnera prevádzkovateľa:
  Autosklo Hornet s.r.o.
  Žilinská 774/1
  017 01 Považská Bystrica
  Tel.: 02/20861616
 4. Predávajúci po prijatí zásielky zašle spätne informáciu kupujúcemu o prijatí reklamácie a návrhu spôsobu vybavenia reklamácie najneskôr do 3 pracovných dní. Doba plynutia reklamácie začína dátumom doručenia zásielky s reklamáciou na uvedenú adresu.
 5. Po ukončení reklamačného konania (najneskôr do 30 dní) predávajúci zašle informáciu kupujúcemu o výsledku reklamácie a dohodne si spôsob odovzdania tovaru. Pri neopodstatnenej /neuznanej/ reklamácii si predávajúci vyhradzuje právo účtovať kupujúcemu poplatok za poštovné v celej jeho výške, ako aj náklady s tým spojené.

Ako môžem odstúpiť od zmluvy?

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Zároveň je spotrebiteľ povinný do 14 dní odo dňa odstúpenia o zmluvy doručiť prevzatý tovar na adresu predávajúceho. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť alebo nepokračovať v poskytovaní služby a vrátiť spotrebiteľovi  bezodkladne, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa vrátenia tovaru, cenu zaplatenú za tovar alebo za službu. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v prípade, ak výrobok nebol vadný.  Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho formou e-mailovej správy (email: info@autosupport.sk), v listinnej podobe (adresa: Autosklo Hornet, s.r.o., Žilinská 774/1, 01701 Považská Bystrica) alebo v podobe zápisu na inom trvalom nosiči. Na tento účel je možné využiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je uvedený na internetovom obchode pre stiahnutie a tiež na tomto linku: https://autosupport.sk/wp-content/uploads/2023/03/autosupport-formular-na-odstupenie-od-zmluvy.pdf.

Mám inú otázku. Ako sa môžem s vami skontaktovať?

Ak vaša otázka nebola zodpovedaná vyššie, zašlite nám vašu otázku e-mailom na adresu info@autosupport.sk, obratom vám odpovieme.

Alebo kontaktujte priamo Autosklo Hornet®  ako povereného autorizovaného partnera AUTOSUPPORT pre Slovensko, na bezplatnej infolinke 0800 10 20 20 alebo e-mailom: info@hornet.sk.